Licentie

Helaas is het in Nederland en België zo dat iedereen een hondenschool mag starten of zich (kynologisch) gedragstherapeut mag noemen. Je hoeft daar geen opleiding voor gevolgd te hebben of een diploma voor hebben gehaald.

Daarnaast zegt een behaald diploma niets over de kwaliteit van de hondenschool of gedragstherapeut. Als het diploma 20 jaar geleden is gehaald en men is niet bijgeschoold, dan kan de kwaliteit van de geleverde diensten net zo slecht zijn als bij iemand die geen diploma heeft behaald.

Om duidelijkheid te scheppen is er een licentiesysteem opgezet voor Quiebus-hondenscholen en Quiebus-gedragstherapeuten. Daarin is vastgelegd welke diploma's je moet hebben om een Quiebus-hondenschool te mogen starten en om als Quiebus-gedragstherapeut aan het werk te gaan. Tevens is vastgelegd dat je jaarlijks bijgeschoold moet blijven door minimaal eens per jaar één van de bijscholingsdagen bij te wonen.

In het licentiesysteem is eveneens vastgelegd dat de methodes die op een Quiebus-hondenschool of door een Quiebus-gedragstherapeut worden gebruikt, geen angst of agressie bij de hond mogen oproepen. Dat betekent dat het gebruik van slipkettingen, prikbanden en stroombanden absoluut niet is toegestaan bij Quiebus. Maar ook halti's, gentle leaders en anti-trektuigen hebben dat effect op honden en zijn dus niet toegestaan. Meer informatie over de negatieve werking op de hond van deze materialen, kunt u op deze pagina vinden: hulpmiddelen of martelwerktuigen?

Door te kiezen voor een hondenschool of gedragstherapeut met een Quiebus-licentie bent u er dus zeker van dat zij de benodigde diploma's hebben en bijgeschoold zijn en dat hun methodes geen negatief effect op uw hond zullen hebben. Het spreekt voor zich dat wij beide les geven op een Quiebus-hondenschool en dat Job een Quiebus-licentiegedragstherapeut is.

Praktijkbegeleiding

De opleiding tot Quiebus gedragstherapeut bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Het praktische deel bestaat uit 6 oefencasussen en 4 examencasussen. Tijdens deze casussen gaat de cursist mee met een Quiebus-gedragstherapeut die tevens praktijkbegeleider is.

Job is praktijkbegeleider voor de opleiding en neemt dus geregeld cursisten mee naar een probleemcasus. Dit natuurlijk altijd in overleg met de klant. De cursist voert in principe zelfstandig de casus uit. De taak van de praktijkbegeleider is om enerzijds de cursist te begeleiden waar nodig en anderzijds om te zorgen dat de klant de adviezen krijgt die nodig zijn.

Het spreekt voor zich dat een bezoek met een cursist wat langer duurt dan zonder cursist. En aangezien de cursist de therapie uitschrijft en deze door de praktijkbegeleider gecontroleert wordt, duurt het wat langer voor de therapie verzonden kan worden naar de klant. Deze krijgt daarom € 15,- korting op de normale prijs van een bezoek.