Visie

Uit boeken en bij cursussen kun je geweldig veel leren. Maar het meeste leer je in de praktijk. Van Mack hebben we geleerd hoe je het beste op (honden)gedrag kunt reageren. Van Zep hebben we geleerd hoe honden bepaald gedrag aan en afleren. Op basis daarvan hebben we in de loop der jaren onderstaande visie ontwikkeld.

Agressie

Mack loste met zijn houding en gedrag conflicten op; zonder agressie in te zetten. Daardoor zijn wij er van overtuigd dat je nooit agressie hoeft in te zetten om je hond iets aan of af te leren of iets van hem gedaan te krijgen.

Corrigerend materiaal

Helaas denken sommige mensen dat je een hond iets moet leren, door bepaalde ervaringen een vervelend gevolg te laten hebben. Zo zou je een hond best kunnen leren niet aan de lijn te trekken, door een stevige ruk aan de lijn te geven als hij trekt. Alleen leert je hond dan ook dat jij degene bent die hem dat vervelende gevolg laat ervaren. Hij gaat jou dus minder leuk vinden. Daarnaast koppelt je hond de vervelende ervaring ook aan de situatie. Het gaat bijvoorbeeld andere honden haten, want elke keer als hij daar naar toe trekt, ervaart hij die vervelende ruk.

Om dezelfde reden gebruiken wij dus geen materiaal wat op één of andere manier corrigeert. Daaronder vallen natuurlijk prikbanden, anti-blafbanden en slipkettingen, maar ook gentle leaders, halti's en anti-trektuigen worden door ons niet gebruikt. Als je meer wilt weten of het effect van deze middelen, kun je terecht op de informatiepagina van Quiebus `hulpmiddelen of materwerktuigen?'.

Leren

Een hond leert doordat bepaalde ervaringen hem succes opleveren en bepaalde ervaringen geen succes hebben. Zo gaat een hond bijvoorbeeld zitten, omdat hij dan van jou een brokje krijgt en springt hij niet meer tegen je op, omdat je hem er geen aandacht voor geeft. Als je dit principe snapt, kun je je hond alles aan en afleren.

Communiceren

spelenHonden communiceren op een hele heldere manier. Met hun houding en gedrag laten zij precies zien wat ze bedoelen. Als je dus weet hoe je een hond moet `lezen', vertelt hij perfect wat er aan de hand is. Wij kijken dus naar wat de hond ons `vertelt'. Dat is het uitgangspunt voor alle adviezen die we geven.

Daarnaast is ook de communicatie van mens naar mens belangrijk. Wij kunnen weten hoe je je hond moet (her)opvoeden, maar dat moeten we dan ook goed aan je duidelijk kunnen maken. Daarom oefenen we alle dingen altijd samen met je, zodat we zeker weten dat de goede dingen geoefend worden. Onze pedagogische achtergrond komt hier erg goed bij van pas.

Opleiding

Om in Nederland les te geven op een hondenschool of als gedragstherapeut te adviseren bij probleemgedrag, hoef je geen enkel diploma te hebben. Daardoor zijn er mensen die zonder verstand van zaken adviezen geven, terwijl zij door de gemiddelde hondenbezitter wel als expert gezien worden.

Wij vinden daarom dat iedereen die werkzaam is als instructeur op een hondenschool of als gedragstherapeut daarvoor de benodigde diploma's moet hebben. En dat hij of zij zich ook laat bijscholen. Diploma's die 20 jaar geleden behaald zijn, hebben zonder bijscholing geen waarde.